Arbeidsrett

Arbeidsrett angår vilkårene som regulerer arbeidslivet. Problemstillingene er mange og ulike, og kompleksiteten varierer i stor grad fra sak til sak.

Vi har lang erfaring med å bistå ansatte, selvstendig næringsdrivende, bedrifter og arbeidsgivere, både innen privat og offentlig sektor. Typisk er henvendelsene relatert til rådgivning ved nyansettelser, arbeidskontrakter, omstillingsprosesser, oppfølgning av sykemeldte, personalkonflikter og oppsigelser.

Vi påtar oss også oppdrag som ekstern mekler i konfliktsituasjoner. Initiativet og henvendelsen skjer da fra den ene eller begge partene i konflikten, eventuelt via deres advokater. Erfaringsmessig er mekling et effektivt og ressursbesparende verktøy, for å finne løsninger i en tilsynelatende låst situasjon. Spesielt godt egnet i arbeid- og personkonflikter, hvor det er stort behov for å ta hensyn til enkeltindividet og psykologiske faktorer.

Welcome! Share this: