Bedriftsetablering

Vi vet at å starte og etablere bedrift er en spennende, arbeidsom og givende prosess. Det er mange ting som skal på plass før en kan åpne døren for sine kunder, og det krever god planlegging og oversikt for å lykkes.

Ved siden av å utvikle og jobbe frem et tjenestetilbud, er det en rekke forhold knyttet til offentlige registreringer, tillatelser og økonomi, som må utføres i oppstartsfasen.

Vi rådgir og følger opp små og mellomstore firmaer underveis i etablering, med til eksempel registrering i Brønnøysundregistrene, avtaler og kontrakter ved leie, kjøp og salg, søknad om offentlig godkjenninger og lisenser, samt arbeidsrettslige forhold.

Hvilke saker som må gjøres hos den enkelte bedrift, avhenger blant annet av type bransje og selskapsform og -størrelse. Sammen med kunden gjør vi en grundig gjennomgang av bedriftens mål, og i fellesskap lager en plan for etableringsprossen.

Trenger dere også noen til å sparre på en idè? 

Vi bidrar i tidligfase med å jobbe frem deres konsept. Det handler om å systematisere tanker og legge en realistisk plan for realisering. Med bakgrunn i juss, coaching og gründervirksomhet, jobbes det metodisk og med strategiske verktøy uten at det skal gå på bekostning av kreativitet og engasjement.    

Welcome! Share this: