Betingelser & vilkår

Recurso AS påtar seg alminnelig advokatbistand, konsulent- og rådgivningsoppdrag, utredninger, meklinger og prosjekter over en lengre tidsperiode. 

Vi legger stor vekt på forutsigbarhet, og vil alltid drøfte saken og dens rammer sammen med kunden.

Et oppdrag er akseptert idet vi sender oppdragsbekreftelse til kunden. Her fremgår hvilke betingelser og vilkår som gjelder for arbeidet, samt avtalt salær.

For saker som ikke dekkes av det offentlig eller forsikringsselskap, må kunden betale advokatbistand selv. Dersom ikke annet er avtalt, faktureres oppdraget for den tiden som er medgått til faglig, effektivt arbeid i saken.

Våre timepriser er fra kr. 1 600,- til kr. 2 800,- eksklusiv mva. Prisen varierer ut fra sakens karakter og type oppdrag. Eventuelle utlegg vil kunne forekomme, og avklares med kunden. Timeprisen avtales før inngåelse av oppdraget og spesifiseres i kundens oppdragsbekreftelse.

Fastpris kan avtales på forespørsel. For prosjektarbeid og lengre oppdrag kan honorering og tilknytningsform diskuteres.

 

Er du/dere interessert i høre mer om vårt arbeid og kanskje ønsker et samarbeid? Ta kontakt for en kaffekopp og en hyggelig prat.

 

Welcome! Share this: