Betingelser & vilkår

Vi legger stor vekt på forutsigbarhet, og vil alltid drøfte saken og dens rammer sammen med kunden.

Et oppdrag er akseptert idet vi sender oppdragsbekreftelse til kunden. Her fremgår hvilke betingelser og vilkår som gjelder for arbeidet, samt avtalt salær.

I enkelte saker er advokatbistand dekket av fri rettshjelp eller rettshjelpsforsikring. Les mer om fri rettshjelp på Norges Domstoler.

For saker som ikke dekkes av det offentlig eller forsikringsselskap, må kunden betale advokatbistand selv. Dersom ikke annet er avtalt, faktureres oppdraget for den tiden som er medgått til faglig, effektivt arbeid i saken.

Våre timepriser er fra kr. 1 600,- til kr. 2 800,- eksklusiv mva. Prisen varierer ut fra sakens karakter og type oppdrag. Eventuelle utlegg vil kunne forekomme, og avklares med kunden. Timeprisen avtales før inngåelse av oppdraget og spesifiseres i kundens oppdragsbekreftelse.

Fastpris kan avtales på forespørsel.

Welcome! Share this: