Betingelser & vilkår

Recurso AS påtar seg alminnelig advokatbistand, konsulent- og rådgivningsoppdrag, utredninger og mekling. 

Vi legger stor vekt på forutsigbarhet, og vil alltid drøfte saken og dens rammer sammen med kunden.

Et oppdrag er akseptert idet vi sender oppdragsbekreftelse til kunden. Her fremgår hvilke betingelser og vilkår som gjelder for arbeidet, samt hvilket salær som er avtalt.

For saker som ikke er dekket av det offentlige eller forsikringsselskap, må kunden betale advokatbistand selv. Med mindre annet er avtalt, faktureres oppdraget for den tiden som er medgått til faglig, effektivt arbeid.

Våre timepriser er fra kr. 1 900,- til kr. 3 000,- eksklusiv mva. Prisen varierer ut fra oppdragets omfang, karakter og type sak. Eventuelle utlegg vil kunne forekomme, og avklares med kunden.

Timepris avtales før inngåelse av oppdraget og spesifiseres i kundens oppdragsbekreftelse.

Fastpris kan avtales. For prosjektarbeid og lengre oppdrag er vi åpne for å diskutere honorering og tilknytningsform.

 

Er du/dere interessert i å vite mer om vårt arbeid og ønsker et samarbeid?

Ta kontakt for en kaffekopp og hyggelig prat.

 

Welcome! Share this: