Idrettsjus

Med en stadig økende grad av rettsliggjøring, fokus på profitt og økonomisk vinning, er det viktig å søke bistand hos fagfolk med erfaring og særskilt innsikt i sport og idrett. De juridiske problemstillingene spenner over et vidt spekter av fagområder, det være seg saker som omfattes av NIFs lov og/eller det alminnelig rettsapparatet. Hovedsaklig angår sakene doping, strafferett, arbeidsrett, kontrakter/avtaler, forening- og organisasjonsrett, samt konfliktløsning og erstatningsrett.

Med solid kompetanse på NIFs lov og bred erfaring fra behandling av saker i NIFs Doms- og Appellutvalg, yter vi profesjonell bistand til idrettsklienter.

Vi bistår enkeltutøvere, lag og foreninger, NIFs organisasjonsledd på alle nivå, bedrifter, privatpersoner og øvrige aktører med interesser i idretten.

Les mer om Norges Idrettsforbund lov.

Welcome! Share this: