Juridisk rådgivning & prosedyre

Det største antallet av våre kunder kontakter oss for generell rådgivning. Ofte kan dette være god investering, nettopp for å forebygge og unngå potensielle konflikter. I tvistesaker hvor det ikke oppnås enighet ved mekling eller på annen måte, bistår vi med prosess for domstolene, nemndbehandling eller annen tvisteløsning.

Det er stor variasjon i sakenes kompleksitet og omfang. Vi ønsker alltid å yte vårt beste og har god erfaring med å gjøre et innledende arbeide i tett dialog med kunden, for derigjennom å kartlegge reelle behov og komme frem til tilfredsstillende løsninger.

Welcome! Share this: