Mekling

Vi utfører mekling i et bredt spekter av saker og type konflikter. Både privatpersoner, bedrifter og lag/foreninger søker vår rådgivning, og sammen med kunden diskuterer vi saken, kartlegger hvor i prosessen man er og hva en ser for seg av videre prosess. For å skape en forutsigbarhet og klarhet mellom partene, lages det en tentativ plan som alle må forholde seg til.

Vår ambisjon er at kundene våre skal være tilfredse og trygge ved å ha valgt dette som en farbar vei for å løse problemer. Det krever motivasjon fra samtlige involverte, men vår entydige erfaring er at det meste er mulig – og det er den kloke veien frem til resultatet vi bistår dere med å finne.

Er dere usikre på om mekling er riktig for deres sak, eller har spørsmål om vårt arbeide, er dere velkomne til å ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Welcome! Share this: