Mekling & konfliktløsning

En meklingssituasjon er når to eller flere parter står i en prosess med motstridende interesser, hvor det er enighet om at de ønsker en løsning og at det skal brukes en objektiv person til å oppnå det. En mekler skal i en slik situasjon opptre nøytralt, være pådriver for å finne enighet og besørge en konstruktiv prosess til et forlik.

Mekling anvendes i svært mange og ulike sammenhenger, alt fra kompliserte rettsforhold hvor store verdier og økonomi står på spill, til personkonflikter på arbeidsplassen og uenighet i nabolaget.

Advokat Goplen er godkjent mekler og arbeider med mekling innen et bredt spekter av problemkompleks og partskonstellasjoner.

Vår gjennomgående erfaring, er at mekling i større grad åpner opp for å tilpasse prosessen og ivareta kundenes behov, enn ved forhandlinger i domstolen. En forutsetning er at partene er innstilt på en slik prosess, og aktivt bidrar til forent løsning.

 

Vår ambisjon er at det i fellesskap skal jobbes hardt for å finne de beste løsninger alle er fornøyde med.

Det påligger da oss et særskilt ansvar å holde i trådene under en meklingssituasjon. Som kunder skal dere være sikre på at vår rolle utføres med et nøytralt og objektivt perspektiv, og at alle involverte har like muligheter til å legge frem sin sak. Tydelige og klare retningslinjer for prosessen og kontinuerlig dialog er avgjørende for å lykkes, noe vi er opptatt av å formidle hele veien.

Welcome! Share this: