NLP Coach

Advokat Goplen er sertifisert NLP Coach, og jobber aktivt med kunder som ønsker å bruke coaching for å nå sine mål.

Nevro Lingvistisk Programmering er noe enkelt forklart læren om hvordan vi mennesker fungerer, og hvordan hjernen vår opererer. NLP er et verktøy og en metodikk for å få frem de beste ressurser og oppnå personlige og/eller profesjonelle mål.

Ved å bruke proaktive spørsmål og effektfulle arbeidsteknikker, er coachens oppgave å bidra til kundens ønskede utvikling og endring. Coachen blir nærmest en katalysator og sparringspartner, hvor hovedfokus alltid er rettet mot kundens behov og ressurser. Mer om coaching og NLP på Den Norske Coachforenings hjemmeside.

Coaching kan brukes av enkeltpersoner, grupper, par, barn og ungdom, voksne, i alle posisjoner og situasjoner en står ovenfor. Vi har god erfaring med coaching som arbeidsverktøy for proaktive mennesker som ønsker å se fremover, er realistiske og vil få til noe med de forutsetningene som er.

Welcome! Share this: