Recurso AS

Etter flere år i ulike fag- og bransjeorganisasjoner, private advokatfirmaer og Norges Idrettsforbund, etablerte advokat Kaja Goplen Advokatfirma Recurso AS i 2016. Navnet kommer fra det spanske ordet recurso som på norsk betyr ressurser.

Per definisjon er en ressurs en kilde til å skape utvikling, vekst, goder og nytte. Det er et vidt begrep, og omfatter såvel ressurser i naturen, økonomi, kulturelt, teknisk og hos mennesker. Fellesnevneren er at de potensielt kan brukes til å oppnå noe, få resultater og fremgang.

Det er da også en av våre ambisjoner, å holde kontinuerlig oppmerksomhet og fokus på hvilke ressurser som er tilgjengelig, og hvilke som må søkes. På den måten vet vi at gode resultater vil komme med skikkelig arbeid.

Våre kunder er privatpersoner og bedrifter, samt aktører, lag, foreninger og organisasjonsledd innenfor idrett, i hele landet.

Fokus på kunden

Vi jobber for kundene våre! Enhver sak møtes med et åpent blikk og en holdning om at det er nødvendig å gjøre et grundig kartleggingsarbeid av hvilket behov klienten har. God kommunikasjon og tett dialog er grunnleggende i alt vi gjør, noe vi er bevisste på å formidle til de vi jobber sammen med.

Ressurser og kompetanse   

Vi stiller strenge krav til at vårt arbeid utføres med høy grad av profesjonalitet og positivt engasjement. Det er viktig å ha en helhetlig tilnærming, for derigjennom å kunne fange opp enkeltdetaljer som vil kunne ha stor betydning for det totale bilde. Vi samarbeider tett med kunden, kolleger og et bredt nettverk av kompetente personer, som vi har spilt på lag med i ulike sammenhenger.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Sammen legger vi en plan for hvordan vi best mulig kan bistå dere.

Welcome! Share this: