Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om å ivareta mennesker, miljø og samfunn på en god og bærekraftig måte – et ansvar utover alminnelige lover og regler.

 

Vi tar ansvar!

 

Som næringsaktør mener vi det påligger oss et ekstra stort ansvar å sørge for en levedyktig anvendelse av omgivelsene. Både i relasjon til interne og eksterne forhold, ønsker vi å bidra til å skape rettferdighet, trygge omgivelser og muligheter for å utvikle samfunnet på en sunn måte.

 

Vi er hele tiden årvåkne på hvilke avtrykk virksomheten setter, og derfor jobber vi kontinuerlig med å søke kunnskap og finne løsninger for hvordan vi kan minimere våre spor.

 

I praksis betyr dette at Recurso har tatt et bevisst valg for hvilke verdier som skal ligge til grunn for vårt arbeid. Verdiene skal komme til syne i arbeidet vi gjør, slik at du og alle andre skal være sikre på at det er mer enn bare fasiliterende ord.

 

Vi mener at en viktig del av ansvaret, omfatter å dele kunnskap og søke samarbeid for å utvikle samfunn og prosjekter i fellesskap. Flere kloke hoder sammen gjôr de beste løsninger! Vi engasjerer oss i ulike tverrfaglige nettverk og fora, og gjør vårt beste for å inspirere kunder og samarbeidspartnere til å gjøre bevisste valg for sin organisasjon.

 

Samfunnsansvaret legges aldri på is. Det følges kontinuerlig opp – justeres og evalueres i innhold og omfang – i takt med endringer vi berøres av.

 

Har dere spørsmål eller ønsker å vite mer om vårt arbeid med bærekraft og samfunnsutvikling, eller er interessert i å knytte kontakt for samarbeid hører vi gjerne fra dere!

 

 

Welcome! Share this: