Seminar & foredrag

Recurso AS er en kompetansebedrift!

Faglig oppdatering, utveksling av erfaring og grundig utredning er viktige bestanddeler ved arbeidet vi gjør. Vi følger med på hva som beveger seg i den offentlige debatten og utviklingen i samfunnet, og har jevnlig engasjement og bidrag i ulike fora med relevans for vårt arbeid.

Dette er en filosofi vi tenker gjelder enhver bedrift, organisasjon og enhet, som søker topp engasjement, solid kunnskap og utvikling.

Både i eget regi og sammen med kolleger og samarbeidspartnere, arrangerer vi foredrag, kurs og workshops, og holder seminarkvelder med aktuelle temaer. Vi samarbeider tett med kunden, for å lage det beste opplegget tilpasset deres behov.

Eksempler på aktuelle temaer:

  • Rekrutteringsprosesser
  • Omorganisering og oppsigelser
  • Oppfølgning av sykemeldte
  • Konfliktforebygging og konfliktløsning
  • Idrettsjuridiske og foreningsrettslige problemstillinger knyttet til Norges Idrettsforbunds lov
  • Doping og straffesanksjoner
  • Arbeidsgiveransvaret i lag/klubber
  • Kontrakter og avtaler i idretten

Arrangementer publiseres på firmaets facebook-side og på Aktuelt

Welcome! Share this: